SASA’dan kayıtlı sermaye tavanı kararı

SASA Yönetim Kurulu kayıtlı sermaye tavanını 12 milyar TL artırarak 15 milyar TL’ye yükseltme kararı aldı. Söz konusu artırım için SPK ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması için başvuruda bulunulacak ve karar genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacak.

SASA’dan KAP yollanan bildirimde şu bilgiler yer aldı:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun bugün yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi’nin 8. Maddesi’nde belirtilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 12.000.000.000 TL artırılarak 3.000.000.000 TL’den 15.000.000.000 TL’ ye yükseltilmesine, geçerlilik tarihinin 2023-2027 yılları olarak güncellenmesine, Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 8. Maddesi’nin ekteki şekliyle tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir